Aktualności

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

28 kwietnia 2023 15:56Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 399 §1, art. 402…

Czytaj dalej
Zarząd Spółki ASTRO S.A. w odpowiedzi na niepotwierdzone informacje zamieszczone na portalach wirtualnemedia.pl i press.pl

14 kwietnia 2022 15:27Zarząd Spółki ASTRO S.A. w odpowiedzi na niepotwierdzone informacje…

Zarząd Spółki ASTRO S.A. w odpowiedzi na niepotwierdzone informacje zamieszczone na portalach wirtualnemedia.pl i …

Czytaj dalej
Rozpoczęcie emisji reklam na kanale News24

13 kwietnia 2022 16:03Rozpoczęcie emisji reklam na kanale News24

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, iż zgodnie z umową inwestycyjną zawartą dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie _dalej: "Inwestor"_, Spółka realizuje kolejne cele związane z nadawaniem kanału News24. Spółka przeprowadziła testy związane z nadawaniem…

Czytaj dalej
Informacja o umowach dystrybucji kanału News24

2 kwietnia 2022 15:58Informacja o umowach dystrybucji kanału News24

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż zgodnie z umową inwestycyjną zawartą dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: "Inwestor"), Spółka realizuje kolejne cele związane z nadawaniem kanału News24 i zwiększaniem jego dystrybucji.…

Czytaj dalej
Dostępni na pierwszych platformach

14 marca 2022 23:00Dostępni na pierwszych platformach

Nasz kanał stopniowo trafia do sieci kablowych i już można nas oglądać na platformach:WP PilotCDA TVoraz m.in. w sieciach…

Czytaj dalej
ASTRO SA (6/2022) Informacje o realizacji umowy inwestycyjnej

28 lutego 2022 23:00ASTRO SA (6/2022) Informacje o realizacji umowy inwestycyjnej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż zgodnie z umową inwestycyjną zawartą dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w…

Czytaj dalej
ASTRO SA (7/2022) Informacje o rozpoczęciu nadawania kanału News24

28 lutego 2022 23:00ASTRO SA (7/2022) Informacje o rozpoczęciu nadawania kanału News24

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do komunikatu ESPI 2/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. i 3/2022 z 1 lutego 2022 r., informuje, iż w dniu 1 marca 2022 roku Spółka rozpoczęła…

Czytaj dalej
ASTRO SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej i informacja o jej realizacji

22 lutego 2022 23:00ASTRO SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej i…

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", Spółka") informuje o zawarciu aneksu do Umowy Inwestycyjnej zawartej dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w…

Czytaj dalej
ASTRO SA (5/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

9 lutego 2022 23:00ASTRO SA (5/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie…

Czytaj dalej
ASTRO SA (4/2022) Zawarcie umowy o ograniczeniu zbywalności akcji

3 lutego 2022 23:00ASTRO SA (4/2022) Zawarcie umowy o ograniczeniu zbywalności akcji

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu przez pana Ryszarda Krajewskiego (dalej "Akcjonariusz") umowy ograniczającej zbywalność części…

Czytaj dalej