14 kwietnia 2022 15:27Zarząd Spółki ASTRO S.A. w odpowiedzi na niepotwierdzone informacje zamieszczone na portalach wirtualnemedia.pl i press.pl

Zarząd Spółki ASTRO S.A. w odpowiedzi na niepotwierdzone informacje zamieszczone na portalach wirtualnemedia.pl i press.pl dotyczące współpracy z Redaktorem Naczelnym Andrzejem Andrysiakiem, przekazuje następujący komunikat: Pan Andrzej Andrysiak zatrudniony przez Astro S.A. na stanowisku Redaktora Naczelnego, przebywa na urlopie od 14 marca 20222 do 30 kwietnia 2022. W tym czasie bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem NEWS24 sprawuje kierownictwo Spółki.

Stacja News24 od dnia rozpoczęcia emisji, który nastąpił 1 marca 2022, nieprzerwanie kontynuuje emisję kanału informacyjnego. Strategia rozwoju kanału jest realizowana zgodnie z założeniami i harmonogramem. Na kanale oprócz serwisów informacyjnych, pojawiły się następujące programy publicystyczne prowadzone przez znanych ekspertów z rynku, m.in. :
- godz. 18:00 program „Istota rzeczy” Jarosława Szczepańskiego,
- godz. 19:00 program „Konteksty” Marcina Antosiewicza,
- 21:30 program „Bez ograniczeń” Jacka Zimnika.