2 lutego 2018 09:54Witamy widzów Orange na kanale 129!

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Spółka",
"Emitent" informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym rozpoczęła współpracę z
 kolejnym operatorem sieci kablowej w Polsce – ORANGE Polska. Współpraca
 będzie polegała na dystrybucji kanału E-SPORT, który będzie stanowił
część szerszego projektu stając się integralną częścią kampanii
marketingowej operatora skierowanej do grupy docelowej kanału E-SPORT.
Od dnia dzisiejszego kanał będzie dostępny dla wszystkich abonentów
telewizji cyfrowej ORANGE Polska świadczonej w technologii IPTV na
kanale 129.